REGULAMIN

§ 1 Postanowienia wstępne

. Sklep internetowy mebloland.eu, dostępny pod adresem internetowym mebloland.eu prowadzony jest przez firmę MEBLOLAND – PRODUCENT MEBLI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 578-012-65-34

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu